Từ khóa: logistics xanh

 

Năng lượng tái tạo nào đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất trong hoạt động xanh hoá kho bãi?

Hiện nay, phát triển logistics xanh đang là xu hướng tất yếu, đồng thời là tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển bền vững của ngành logistics. Trong đó, các nội dung phát triển logistics xanh cần thực hiện bao gồm: xanh hoá hoạt động vận tải, xanh hoá hoạt động kho bãi,...