Từ khóa: v���n t���i h��ng kh��ng, v���n chuy���n h��ng kh��ng