Keywords: incoterms

 04/05/2022

11 điều khoản không thẻ bỏ qua để tối ưu xuất nhập khẩu thương mại

Incoterms là các điều khoản thương mại được quốc tế công nhận, xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Những điều khoản này được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán quốc tế.