Search by name of services, products, category news or keywords

U&I LOGISTICS CORPORATION

www.unilogistics.vn

Brand story

“Provide logistics solutions that meet the demand of each and every client”

www.unilogistics.vn

Biểu tượng

Lấy ý tưởng từ sự giao và nhận đặc trưng của ngành Logistics, tín hiệu mũi tên theo 2 chiều đi và về, đồng thời U&I Logistics có 4 ngành chính, vì vậy tín hiệu được lặp lại theo mối quan hệ tương quan, tạo ra tín hiệu thông minh và đạt thẫm mỹ. Việc ứng dụng đường nét hỗ trợ cho thương hiệu làm tăng thêm tính nhận biết. Đây cũng là việc làm phức tạp, đòi hỏi người thiết kế bảo đảm sự kết hợp hài hoà của màu sắc, đường nét và không gian chung. Vì vậy đường nét hỗ trợ chỉ được sử dụng khi thấy thật cần thiết và được sự chấp thuận của người có thẩm quyền.


 • CMYK
  C100-M90-Y0-K0
  (For print)

 • GRB
  R33-G64-B153
  (For slideshows)

 • CMYK
  C0-M50-Y100-K0
  (For print)

 • GRB
  R247-G247-B30
  (For slideshows)

Sử dụng màu bắt buộc

Màu sắc của logo phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, trong màu sắc của U&I Logistics không được sử dụng thay thế một hệ màu nào khác cho 2 màu xanh dương, cam.

Việc sử dụng không đúng với hệ màu quy chuẩn sẽ phá vỡ tính thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như gây khó hiểu, khó nhận biết cho công chúng...

 • Narrow
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  0123456789
 • Narrow Bold
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  0123456789
 • Bold
  ABCdef123
 • Black
  ABCdef123
 • Light
  ABCdef123
 • Regular
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  0123456789

Font chữ hỗ trợ

Font chữ và các nhận diện thương hiệu đi cùng logo phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, Font chữ của thương hiệu U&I Logistics không được sử dụng thay thế một loại font nào khác khi chưa được sự quyết định của công ty.

Việc sử dụng không đúng với loại font sẽ phá vỡ tính thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như gây khó hiểu, khó nhận biết cho công chúng...